MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

Hiển thị 20 sản phẩm / tổng 600 sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG HSKY VP001 (G3930 / RAM 4GB)

MÁY TÍNH VĂN PHÒNG HSKY VP001 (G3930 / RAM 4GB)

Mã sp: HSKY VP001

4,990,000 đ

5,699,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB005 (I3 7350K / RAM 4GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB005 (I3 7350K / RAM 4GB)

Mã sp: Hsky ĐB005

7,090,000 đ

7,599,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB001 (G3930 / RAM 4GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB001 (G3930 / RAM 4GB)

Mã sp: HSKY ĐB001

4,990,000 đ

5,699,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB002 (G4600 / Ram 4GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB002 (G4600 / Ram 4GB)

Mã sp: HSKY ĐB002

6,590,000 đ

6,999,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB003 (G4600 / 4Gb / GT1030)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB003 (G4600 / 4Gb / GT1030)

Mã sp: Hsky ĐB003

8,590,000 đ

7,890,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB006 (I5 7400/ RAM 4GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB006 (I5 7400/ RAM 4GB)

Mã sp: HSKY ĐB006

9,190,000 đ

8,899,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 007 (I7 7700/ RAM 8GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 007 (I7 7700/ RAM 8GB)

Mã sp: HSKY ĐB 007

13,999,000 đ

13,999,000 đ

Mua ngay

FacebookGoogle+YoutubeTw

Copyright © 2017 H-SKY Computer . All rights reserved.Thiết kế và phát triển bởi Bambu®