MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

Hiển thị 40 sản phẩm / tổng 149 sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG HSKY VP001 (G3930 / RAM 4GB)

MÁY TÍNH VĂN PHÒNG HSKY VP001 (G3930 / RAM 4GB)

4,990,000 đ

5,699,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB005 (I3 7350K / RAM 4GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB005 (I3 7350K / RAM 4GB)

7,090,000 đ

7,599,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB001 (G3930 / RAM 4GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB001 (G3930 / RAM 4GB)

4,990,000 đ

5,699,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB002 (G4600 / Ram 4GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB002 (G4600 / Ram 4GB)

6,590,000 đ

6,999,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB003 (G4600 / 4Gb / GT1030)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB003 (G4600 / 4Gb / GT1030)

8,590,000 đ

7,890,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB006 (I5 7400/ RAM 4GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB006 (I5 7400/ RAM 4GB)

9,190,000 đ

8,899,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 007 (I7 7700/ RAM 8GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 007 (I7 7700/ RAM 8GB)

13,999,000 đ

13,999,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 008 (I7 7700/ RAM 8GB / 1050ti 4Gb)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 008 (I7 7700/ RAM 8GB / 1050ti 4Gb)

18,390,000 đ

17,999,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB004 (G4400 / RAM 4GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB004 (G4400 / RAM 4GB)

5,490,000 đ

5,990,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB009 (I3 7100 / RAM 8GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB009 (I3 7100 / RAM 8GB)

8,699,000 đ

9,290,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB011 (I5 7400/ RAM 8GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB011 (I5 7400/ RAM 8GB)

10,899,000 đ

11,290,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB013 (I5 7500/ RAM 8GB)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB013 (I5 7500/ RAM 8GB)

11,390,000 đ

10,699,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB014 (I5 7500/ RAM 8GB / GT1030 )

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB014 (I5 7500/ RAM 8GB / GT1030 )

13,390,000 đ

12,699,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB015 (I5 7500/ RAM 8GB / GTX 1050 )

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB015 (I5 7500/ RAM 8GB / GTX 1050 )

14,390,000 đ

13,899,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB016 (I5 7500/ RAM 8GB / GTX 1050 )

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB016 (I5 7500/ RAM 8GB / GTX 1050 )

15,899,000 đ

15,399,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 017 (I7 7700/ RAM 8GB / GTX 1030)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 017 (I7 7700/ RAM 8GB / GTX 1030)

15,999,000 đ

15,699,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 018 (I7 7700/ RAM 8GB / 1050ti 4Gb)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 018 (I7 7700/ RAM 8GB / 1050ti 4Gb)

19,999,000 đ

19,599,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 019 (I7 7700/ RAM 16GB / 1060 3Gb)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY ĐB 019 (I7 7700/ RAM 16GB / 1060 3Gb)

24,090,000 đ

23,399,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY NBĐB 008 (G4400 / RAM 4GB / MÀN 19 INCH)

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HSKY NBĐB 008 (G4400 / RAM 4GB / MÀN 19 INCH)

7,299,000 đ

7,999,000 đ

Mua ngay

MÁY TÍNH VĂN PHÒNG HSKY VP010 (I5 7500/ RAM 8GB)

MÁY TÍNH VĂN PHÒNG HSKY VP010 (I5 7500/ RAM 8GB)

11,090,000 đ

10,699,000 đ

Mua ngay

Facebook Google+ Youtube Tw

Copyright © 2017 H-SKY Computer . All rights reserved. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®