MÁY TÍNH THIẾT KẾ

Hiển thị 19 sản phẩm / tổng 19 sản phẩm
PC HSKY WS 001 - i5 9400F/ Ram 8Gb/ GTX 1050

PC HSKY WS 001 - i5 9400F/ Ram 8Gb/ GTX 1050

15,000,000 đ

17,500,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 002 - i7 8700/ Ram 8Gb/ GTX 1050Ti

PC HSKY WS 002 - i7 8700/ Ram 8Gb/ GTX 1050Ti

19,800,000 đ

20,500,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 003 / i7 8700/Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

PC HSKY WS 003 / i7 8700/Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

23,300,000 đ

25,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 004 - i7 8700k/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6Gb

PC HSKY WS 004 - i7 8700k/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6Gb

27,500,000 đ

29,500,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 005 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

PC HSKY WS 005 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

34,500,000 đ

36,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 006 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ GTX 1660Ti 6GB

PC HSKY WS 006 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ GTX 1660Ti 6GB

38,400,000 đ

39,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 008 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ RTX 2070 8GB

PC HSKY WS 008 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ RTX 2070 8GB

46,000,000 đ

49,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 009 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ RTX 2080

PC HSKY WS 009 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ RTX 2080

55,600,000 đ

59,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS AMD 005 / Ryzen 2700X/ Ram 16Gb/ RTX 2060 6GB

PC HSKY WS AMD 005 / Ryzen 2700X/ Ram 16Gb/ RTX 2060 6GB

33,200,000 đ

35,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 007 - i7 9700K/ Ram 16Gb/ GTX 1660Ti 6GB

PC HSKY WS 007 - i7 9700K/ Ram 16Gb/ GTX 1660Ti 6GB

33,900,000 đ

36,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS AMD 004 - Ryzen 2700/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

PC HSKY WS AMD 004 - Ryzen 2700/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

25,650,000 đ

28,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 010 - i9 7900X/ Ram 32Gb/ RTX 2080

PC HSKY WS 010 - i9 7900X/ Ram 32Gb/ RTX 2080

73,100,000 đ

75,900,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS AMD 001 - Ryzen 5 2600/ Ram 8Gb/ GTX 1050 2Gb

PC HSKY WS AMD 001 - Ryzen 5 2600/ Ram 8Gb/ GTX 1050 2Gb

15,090,000 đ

15,900,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS AMD 002 - Ryzen 5 2600/ Ram 8Gb/ GTX 1050ti 4GB

PC HSKY WS AMD 002 - Ryzen 5 2600/ Ram 8Gb/ GTX 1050ti 4GB

15,999,000 đ

16,900,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS AMD 003 - Ryzen 5 2600X / Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

PC HSKY WS AMD 003 - Ryzen 5 2600X / Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

20,099,000 đ

20,900,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS AMD 006 - Ryzen 2700X/ Ram 16Gb/ RTX 2070 8GB

PC HSKY WS AMD 006 - Ryzen 2700X/ Ram 16Gb/ RTX 2070 8GB

38,900,000 đ

40,900,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS AMD 007 - AMD 1950X / Ram 16Gb/ RTX 2070 8Gb

PC HSKY WS AMD 007 - AMD 1950X / Ram 16Gb/ RTX 2070 8Gb

62,999,000 đ

66,900,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS AMD 008 AMD 2990WX / Ram 32Gb/ RTX 2080 8GB

PC HSKY WS AMD 008 AMD 2990WX / Ram 32Gb/ RTX 2080 8GB

102,000,000 đ

109,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS AMD 006 PRO - Ryzen 2700X/ Ram 16Gb/ RTX 2070 8GB

PC HSKY WS AMD 006 PRO - Ryzen 2700X/ Ram 16Gb/ RTX 2070 8GB

Liên hệ

.

Mua ngay

Facebook Google+ Youtube Tw

Copyright © 2017 H-SKY Computer . All rights reserved. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®