PC Workstation HSKY

Hiển thị 11 sản phẩm / tổng 11 sản phẩm
PC HSKY WS AMD 004 - Ryzen 2700/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

PC HSKY WS AMD 004 - Ryzen 2700/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

Mã sp: PC HSKY WS AMD 004

25,650,000 đ

28,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 007 - i7 9700K/ Ram 16Gb/ GTX 1660Ti 6GB

PC HSKY WS 007 - i7 9700K/ Ram 16Gb/ GTX 1660Ti 6GB

Mã sp: PC HSKY WS 007

33,900,000 đ

36,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS AMD 005 / Ryzen 2700X/ Ram 16Gb/ RTX 2060 6GB

PC HSKY WS AMD 005 / Ryzen 2700X/ Ram 16Gb/ RTX 2060 6GB

Mã sp: PC HSKY WS AMD 005

33,200,000 đ

35,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 009 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ RTX 2080

PC HSKY WS 009 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ RTX 2080

Mã sp: PC HSKY WS 009

55,600,000 đ

59,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 008 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ RTX 2070 8GB

PC HSKY WS 008 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ RTX 2070 8GB

Mã sp: PC HSKY WS 008

46,000,000 đ

49,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 006 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ GTX 1660Ti 6GB

PC HSKY WS 006 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ GTX 1660Ti 6GB

Mã sp: PC HSKY WS 006

38,400,000 đ

39,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 005 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

PC HSKY WS 005 - i9 9900K/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

Mã sp: PC HSKY WS 005

34,500,000 đ

36,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 004 - i7 8700k/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6Gb

PC HSKY WS 004 - i7 8700k/ Ram 16Gb/ GTX 1060 6Gb

Mã sp: PC HSKY WS 004

27,500,000 đ

29,500,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 003 / i7 8700/Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

PC HSKY WS 003 / i7 8700/Ram 16Gb/ GTX 1060 6GB

Mã sp: PC HSKY WS 003

23,300,000 đ

25,000,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 002 - i7 8700/ Ram 8Gb/ GTX 1050Ti

PC HSKY WS 002 - i7 8700/ Ram 8Gb/ GTX 1050Ti

Mã sp: PC HSKY WS 002

19,800,000 đ

20,500,000 đ

Mua ngay

PC HSKY WS 001 - i5 9400F/ Ram 8Gb/ GTX 1050

PC HSKY WS 001 - i5 9400F/ Ram 8Gb/ GTX 1050

Mã sp: PC HSKY WS 001

15,000,000 đ

17,500,000 đ

Mua ngay

Facebook Google+ Youtube Tw

Copyright © 2017 H-SKY Computer . All rights reserved. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®